We weten allemaal dat leren en jezelf ontwikkelen belangrijk is en datzelfde geldt voor bedrijven. Bedrijven die zich bezighouden met continue verbeteren creëren tegelijkertijd een cultuur waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen, gewaardeerd worden en betrokken zijn bij de organisatie. Dit helpt om de motivatie hoog te houden en bij behoudt van medewerkers! Maar wanneer kun je nou zeggen dat je jezelf écht ontwikkeld hebt? Waar baseer je dat op? Op hoeveel e-learnings je hebt doorlopen, of hoeveel uren training je hebt gehad? Vaak is het lastig om dit te meten als werkgever of leidinggevende. Persoonlijke doelstellingen, ontwikkelplannen, op maat gemaakte leerpaden, allerlei zaken die je kunnen helpen. Maar hoe krijg je nu écht grip op de ontwikkeling van je medewerkers? Dat doe je met Performance management. Wil jij je teams laten groeien? Dan heb je inzicht nodig in (gewenste) skills van jouw medewerkers

Performance management

Performance management omvat alle activiteiten die erop gericht zijn om doelen in een organisatie op een effectieve en efficiënte wijze te behalen. Een onderdeel van performancemanagement is prestatiemanagement, oftewel het meten, monitoren en verbeteren van de prestaties. Het geeft je handvaten om je organisatiedoelen te vertalen naar teams en medewerkers. Dit resulteert in meetbare indicatoren waar managers op kunnen sturen. In de academy van Brighter Legends meten we het entreeniveau van de skills en stellen we doelen om het niveau ervan te verhogen. Hiermee kun je iedere individuele medewerker evalueren en ondersteunen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, door leeractiviteiten aan deze doelen te koppelen. Zo realiseer je de groei van je medewerkers op een slimme manier! Een organisatie plukt hier natuurlijk ook de vruchten van, want betere individuele en teamprestaties kunnen bijvoorbeeld leiden tot een hogere omzet en lager ziekteverzuim. Bovendien blijkt dat medewerkers die positiever zijn over hun werk leidt tot meer aanloop op openstaande vacatures en hogere klanttevredenheid. Maar er zijn nog meer voordelen te benoemen:

Voordeel 1: Vroeg signaleren van prestatieproblemen

Performance management helpt jou als werkgever om prestatieproblemen te identificeren en aan te pakken. Door regelmatige prestatiebeoordelingen en feedbackgesprekken kunnen werknemers zelf inzicht krijgen in hun prestaties en de gebieden waarop ze moeten verbeteren. Maar jij als werkgever kan ook prestatieproblemen identificeren en je werknemers helpen bij het ontwikkelen van een plan om deze problemen aan te pakken.

Voordeel 2: Ontwikkeling van vaardigheden en kennis

Door regelmatig prestatiebeoordelingen en feedbackgesprekken in te plannen, krijgen je werknemers inzicht in welke vaardigheden en kennis nodig zijn om hun werk beter uit te voeren. Als werkgever kun je ontwikkelingsmogelijkheden bieden, zoals trainingen, workshops en coaching, om hierbij te helpen. Ook kun je loopbaanontwikkelingsmogelijkheden bieden, zoals jobrotatie, promoties en overplaatsingen, om werknemers te helpen hun loopbaanambities te bereiken.

Voordeel 3: Motivatie

Performance management kan werknemers motiveren om beter te presteren. Door doelen te stellen en regelmatige feedback te geven, voelen je werknemers zich meer betrokken bij hun werk. Als werkgever kun je ook erkenning en beloningen bieden voor goede prestaties, wat de motivatie van werknemers kan verhogen.

Het proces

Performance management is geen éénmalige investering. Het is een gestructureerde aanpak die is gericht is op het verbeteren van de prestaties van medewerkers en teams binnen een organisatie. Het bestaat uit een aantal stappen:

1. Doelstellingen vaststellen en prestatie-indicatoren definiëren

Door duidelijke doelstellingen te stellen voor zowel individuele medewerkers als teams, weten zij wat er van hen wordt verwacht. Voor een productieteam kan bijvoorbeeld een doelstelling zijn om de productiviteit met 10% te verhogen binnen de komende zes maanden. Tip: Zorg ervoor dat deze doelstellingen aansluiten bij de organisatiedoelstellingen.

Daarnaast definieer je meetbare prestatie-indicatoren die aangeven of doelstellingen worden behaald. Voor een productieteam kan een prestatie-indicator de hoeveelheid tijd zijn die nodig is om een product te produceren, of het aantal producten dat per uur wordt geproduceerd. Je kunt dit ook verwerken in je doelstellingen. Dan maak je je doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden).

2. Prestaties meten en monitoren

Om te weten of doelstellingen worden behaald, moeten prestaties worden gemeten en gemonitord. Dit kan bijvoorbeeld via een dagelijkse of wekelijkse rapportage. Voor een productieteam kan dit betekenen dat de output wordt gemeten, zodat het management kan zien of de productiedoelstellingen worden behaald.

3. Feedback geven en prestaties evalueren

Na het meten van de prestaties is het belangrijk om feedback te geven en prestaties te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig gesprekken tussen managers en medewerkers te voeren. Het management kan feedback geven over hoe de medewerkers presteren ten opzichte van de doelstellingen en prestatie-indicatoren. Denk bijvoorbeeld aan een productiemanager die een gesprek voert met een medewerker om te bespreken hoeveel producten hij heeft geproduceerd, en hoe dit zich verhoudt tot de gestelde doelen.

4. Belonen

Een goede prestatie verdient erkenning en beloning! Als medewerkers merken dat hun harde werk wordt gewaardeerd, dan heeft dat een positieve invloed op hun motivatie en betrokkenheid bij de organisatie. Daarom is het belangrijk om beloningen te koppelen aan prestaties. Hierbij gaat het niet per sé om een bonus, maar om een beloning die bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en motivatie van de medewerker. Denk bijvoorbeeld aan de kans om deel te nemen aan een exclusieve training, meer vrijheid en autonomie in het werk, of een investering in leiderschap en teamontwikkeling. Zo zorg je ervoor dat je medewerkers niet alleen hun doelen bereiken, maar ook nog eens met plezier naar het werk gaan!

Conclusie

Performance management in de maakindustrie is als het reguleren van een productieproces. Zoals bij de productie van een goed product, is het belangrijk om te weten hoe de medewerkers presteren en waar verbetering mogelijk is. Door het opzetten van een effectief performance managementproces kunnen je de prestaties van medewerkers nauwlettend volgen, het productieproces optimaliseren en de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Op deze manier presteer je als organisatie niet alleen beter, maar creëer je ook een betere werkomgeving waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen en groeien als waardevolle schakels in het productieproces.

Bevlogen

We dromen, durven en doen. Met het lef om te pioneren blijven we leren.

Oprecht

We werken open, eerlijk en op basis van vertrouwen. Bij fouten draaien we er niet omheen, lossen het op en leren ervan.

Samen

Met elkaar kom je verder en haal je het beste in elkaar naar boven.

Tegel werken met TeamsTegel FEMTegel TimemanagementTegel 'Alles over klantcontact'Tegel SOLIDWORKS Tips & tricks

Start jouw proefperiode

Overweeg je van start te gaan met onze academy maar wil je het eerst uitproberen? Dat kan! Vraag een gratis proefperiode aan van twee weken en probeer de academy eerst uit.

Ervaar de kracht van online trainingen

On demand en 24/7 beschikbaar

Uitgebreide trainingsbibliotheek

Onbeperkt toegang in de proefperiode

Proefperiode aanvragen

Meer weten?

Laat je inspireren door onze blogberichten.